سینک فرامکو (ترکیه)

ساخت کشور ترکیه
 

صفحه ها:   1 2 3 4 5 6 7    نمايش :
ترتيب برحسب:    محصول     قيمت     پيش فرض    

فرامکو کد 1

كد: SF1

[براي اطلاع از قيمت تماس بگيريد]

سینک توکار ، سایز سینک 402*972 میلیمتر می باشد . عمق لگن بزرگ 190 و لگن کوچک 130 میلیمتر نی باشد. سینی سمت راست و چپ موجود است. ساخت کشور ترکیه [more]
 

فرامکو کد 10

كد: SF10

قيمت : 237,000 ت

237000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک 488*737 میلیمتر می باشد. عمق لگن سینک 190 میلیمتر می باشد. سینک دارای سینی سمت راست و چپ می باشد. ساخت کشور ترکیه [more]
 

فرامکو کد 11

كد: SF11

[براي اطلاع از قيمت تماس بگيريد]

سینک توکار ، سایز سینک 400*778 میلیمتر می باشد . عمق لگن 190 میلیمتر نی باشد. دارای سینی چپ و راست. ساخت کشور ترکیه
 

فرامکو کد 12

كد: SF12

[براي اطلاع از قيمت تماس بگيريد]

سینک روکار سایز سینک 600 *1200 میلیمتر می باشد . عمق لگن 150 میلیمتر نی باشد. دارای سینی چپ و راست. ساخت کشور ترکیه
 

فرامکو کد 13

كد: SF13

قيمت : 208,000 ت

208000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک488 *58 میلیمتر می باشد. عمق لگن سینک 190 میلیمتر می باشد. سینک دارای سینی سمت راست و چپ می باشد.
 

فرامکو کد 14

كد: SF14

قيمت : 202,000 ت

202000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک 447*577 میلیمتر می باشد. عمق لگن 190 میلیمتر می باشد. سینک داری سینی سمت راست و چپ می باشد. ساخت کشور ترکیه [more]
 

فرامکو کد 15

كد: SF15

قيمت : 212,000 ت

212000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک 530*545 میلیمتر می باشد. عمق لگن سینک 190 میلیمتر می باشد. ساخت کشور ترکیه
 

فرامکو کد 16

كد: SF16

قيمت : 251,000 ت

251000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک 490*775 میلیمتر می باشد. عمق لگن سینک 190 میلیمتر می باشد. ساخت کشور ترکیه
 

فرامکو کد 18

كد: SF18

قيمت : 310,000 ت

310000 امتیاز

سینک توکار ، سایز سینک 500*116 میلیمتر می باشد . عمق لگن 170 میلیمتر نی باشد. دارای سینی چپ و راست. ساخت کشور ترکیه
 

فرامکو کد 19

كد: SF19

[براي اطلاع از قيمت تماس بگيريد]

سینک توکار ، سایز سینک 500*860 میلیمتر می باشد . عمق لگن 170 میلیمتر نی باشد. دارای سینی چپ و راست. ساخت کشور ترکیه
 

صفحه ها:   1 2 3 4 5 6 7    نمايش :

لطفا صبر كنيد...